tiistai 8. syyskuuta 2015

Järven tila kesällä 2015

Tuusulanjärven vesi oli uimakelpoista koko kesän. Sinileväseurannassa (Halosenniemi, Tervanokka ja Vanhankylänniemi) ei havaittu lainkaan sinilevää. Sinilevätilanne on ollut hyvä jo neljänä vuotena peräkkäin. Levämäärää kuvaavan klorofylli-pitoisuuden kesän keskiarvo oli melko pieni, alle 20 µg/l. Pintaveden kokonaisfosforipitoisuus on kuitenkin vielä melko korkea (70 - 90 µg/l).  Klorofyllin perusteella järven ekologinen tila olisi hyvä. Ravinnepitoisuudet ovat vielä välttävän tilan tasolla.

Järven veden laatua, sedimentin kuntoa, plankton- ja pohjaeläinyhteisöjä, vesikasvillisuutta, linnustoa ja kalastoa sekä järveen tulevan kuormituksen voimakkuutta seurataan ja tutkitaan vuosittain. Kunnostushankkeessa toteutettujen tutkimusten raportteja on koottu tälle sivulle.