perjantai 31. toukokuuta 2019

Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Yhdistys
- osallistuu eri tahoilla käytäviin keskusteluihin sen varmistamiseksi, että Tuusulanjärven tilan tutkimiseen ja kunnostukseen on käytettävissä riittävästi resursseja,
- tiedottaa järven tilasta ja kunnostustoimista, tiedottamisessa käytetään entistä enemmän sosiaalista mediaa,
- osallistuu Tuusulanjärven kunnostushankkeen ohjausryhmän toimintaan ja pyrkii siten myötävaikuttamaan kunnossapitotoimiin ja niiden laatuun,
- esittelee yhdistystä sekä Tuusulanjärveä ja sen kunnostustoimia alueen yleisötapahtumissa (esim. Vipinää Vanhiksessa, Tuusula-päivä ja valtakunnalliset kotiseutupäivät)
- järjestää keskustelutilaisuuden maatalouden hyvistä käytännöistä syksyllä,
- avustaa järven tutkimiseen ja/tai kunnostamiseen liittyviä hankkeita. Yhtenä mahdollisena avustuskohteena on Rantamo-Seittelin kosteikon kasvilauttakokeilu,
- kerää lahjoitusvaroja Järvenpään Prismassa olevien pullonpalautus-automaattien kautta,
- kerää varoja T-paitojen myynnillä (Gustavelund ja muut myyntipisteet ja
- pitää sääntömääräisen vuosikokouksen sekä tarpeen mukaan hallituksen kokouksia.
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 15.5.2019. Kokous valitsi hallitukseen seuraavat jäsenet:

Puheenjohtajana jatkaa Pertti Seuna

Varsinaiset jäsenet
Esko Kaukiainen
Laila Malinen
Pertti Paakkinen

Varajäsenet
Tero Rantanen
Matias Henttunen
Sakari Heikkilä

Kuntien edustajat ovat
Järvenpää: Miia Haikonen / Sampo Perttula
Tuusula: Harri Lipasti / Petri Juhola
Kerava: Matti Nieminen / Ossi Honkasalo