perjantai 8. marraskuuta 2019

Tuusulanjärvi-ilta 7.11.2019

Hyökkälän koululle kokoontui parikymmentä järvestä kiinnostunutta kuulijaa. Ylimääräisenä esityksenä kuultiin Juha Siekkisen (Kosteikkomaailma) ideoita Mäyräojan kunnostamiseksi. Ojan ylessuunnitelma valmistuu vuoden loppuun mennessä. Illan muut esitykset löytyvät kunnostushankkkeen sivustolta.

perjantai 11. lokakuuta 2019

Tuusulanjärvi-ilta

Järjestämme yleisötilaisuuden Hyökkälän koululla torstaina 7.11.  klo 18 - 20 (Kirkkotie 9 - 11, Tuusula).

Tilaisuuden ohjelma:

Tilannetietoa Keski-Uudenmaan vesistöistä
Ylitarkastaja Jaana Marttila, Uudenmaan ELY-keskus

Maatilojen toimet vesistökuormituksen vähentämiseksi
Hankevastaava Janne Heikkinen, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Kosteikot maatalouden vesiensuojelussa – tuloksia Rantamo-Seittelistä ja muualta
Tutkimusinsinööri Jari Koskiaho, Suomen ympäristökeskus

Tervetuloa!

perjantai 31. toukokuuta 2019

Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Yhdistys
- osallistuu eri tahoilla käytäviin keskusteluihin sen varmistamiseksi, että Tuusulanjärven tilan tutkimiseen ja kunnostukseen on käytettävissä riittävästi resursseja,
- tiedottaa järven tilasta ja kunnostustoimista, tiedottamisessa käytetään entistä enemmän sosiaalista mediaa,
- osallistuu Tuusulanjärven kunnostushankkeen ohjausryhmän toimintaan ja pyrkii siten myötävaikuttamaan kunnossapitotoimiin ja niiden laatuun,
- esittelee yhdistystä sekä Tuusulanjärveä ja sen kunnostustoimia alueen yleisötapahtumissa (esim. Vipinää Vanhiksessa, Tuusula-päivä ja valtakunnalliset kotiseutupäivät)
- järjestää keskustelutilaisuuden maatalouden hyvistä käytännöistä syksyllä,
- avustaa järven tutkimiseen ja/tai kunnostamiseen liittyviä hankkeita. Yhtenä mahdollisena avustuskohteena on Rantamo-Seittelin kosteikon kasvilauttakokeilu,
- kerää lahjoitusvaroja Järvenpään Prismassa olevien pullonpalautus-automaattien kautta,
- kerää varoja T-paitojen myynnillä (Gustavelund ja muut myyntipisteet ja
- pitää sääntömääräisen vuosikokouksen sekä tarpeen mukaan hallituksen kokouksia.
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 15.5.2019. Kokous valitsi hallitukseen seuraavat jäsenet:

Puheenjohtajana jatkaa Pertti Seuna

Varsinaiset jäsenet
Esko Kaukiainen
Laila Malinen
Pertti Paakkinen

Varajäsenet
Tero Rantanen
Matias Henttunen
Sakari Heikkilä

Kuntien edustajat ovat
Järvenpää: Miia Haikonen / Sampo Perttula
Tuusula: Harri Lipasti / Petri Juhola
Kerava: Matti Nieminen / Ossi Honkasalo