perjantai 24. maaliskuuta 2023

Asukastilaisuus 13.4.2023

Tuusulanjärven vesiensuojeluyhdistys ry järjestää yhdessä Tuusulan kunnan ja Tuusulan Rantatieyhdistyksen kanssa asukastilaisuuden Gustavelundin auditoriossa (Kirkkotie 36, Tuusula) torstaina 13.4.2023 klo 17.30–19.30.

Tilaisuus on kaikille avoin.

Tuusulan Rantatien alue on valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä (RKY). Keskeisen osan kulttuurimaisemasta muodostaa kansallisesti, rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittävä 1900-luvun alun rakennuskanta pihapiireineen. Maisemalliset arvot ovat erottamaton osa rakennettua kulttuuriympäristöä. Alueen maisemallisia rakenteita pyritään säilyttämään ja uudistamaan kulttuuriarvoja huomioiden.

Rantatielle on laadittu kunnostussuunnitelma vuonna 2021. Suunnitelmassa on esitetty toimenpiteitä tien ja sen lähiympäristön kehittämiseksi ja hoitamiseksi sekä tienpitäjän että maanomistajan näkökulmasta. Kirkkotien ja Rantatien maisemanhoitosuunnitelma valmistui keväällä 2023. Se päivittää ja täydentää vuoden 2000 ”Tuusulan Rantatien maiseman hoito” -julkaisua. Raporttien suosituksen tulevat ohjaamaan sekä alueen maanomistajia että asukkaita maisemanhoitotyössään.

Ohjelma

Avaussanat: Tuusulan kunta ja Tuusulanjärven vesiensuojeluyhdistys ry

Mikko Pentti: Tuusulan Rantatie, Tuusula: Museotien kunnossapitosuunnitelma

Marja Mikkola: Tuusulan Kirkkotien ja Rantatien maisemanhoitosuunnitelma

 Tutustu suunnitelmiin

Pentti, Mikko; Soosalu, Laura: Tuusulan rantatie, Tuusula : Museotien kunnossapitosuunnitelma (2021). https://www.doria.fi/handle/10024/183762

 Tuusulan kunta & MA-Arkkitehdit: Tuusulan Kirkkotien ja Rantatien maiseman hoito (2023). www.tuusula.fi/kaavatvireilla.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti